"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મન થયું..

આ    જગતને   ચાહવાનું મન  થયું,
લ્યો     મને માણસ થવાનું મન થયું.

એક   કૂપળ    ફૂટતી   જોયા   પછી,
ભીંત    તોડી     નાંખવાનું મન થયું

આ   પવન  તો  ખેરવી ચાલ્યો ગયો,
પાન     ડાળે   મૂકવાનું    મન થયું.

આ   તરસ  સૂરજની છે કહેવાય ના,
એમને    નદીઓ ઢાંકવાનું મન થયું.

જાળને    જળ  એક  સરખાં લાગતાં,
માછલીને    ઊડવાનું      મન થયું.

કોણ   જાણે  કંઈ રમત રમતાં હતાં,
બેઉં   જણને     હારવાનું મન થયું.

મન  મુજબ જીવ્યા  પછી એવું થયું,
મન વગરનાં થઈ જવાનું મન થયું.

-ગૌરાંગ ઠાકર

Advertisements

October 7, 2010 - Posted by | ગમતી ગઝલ

4 Comments »

 1. કોણ જાણે કંઈ રમત રમતાં હતાં,
  બેઉં જણને હારવાનું મન થયું.

  મન મુજબ જીવ્યા પછી એવું થયું,
  મન વગરનાં થઈ જવાનું મન થયું.

  -ગૌરાંગ ઠાકર
  very nice gazal.Enjoyed.
  Ramesha paTela(Aakashadeep)

  Comment by Ramesh Patel | October 10, 2010

 2. very good,

  aa gazal vanchavi gami

  Biji baju( other side ) vanchavanu man thaee gayun

  Comment by rekhasdefhia | October 11, 2010

 3. Hi,

  This Painting is created by me. Kindly remove the painting as I dont allow my paintings to be put anywhere without my permissions.

  Regards!
  Smita Pawa.

  Comment by smitapawa | June 15, 2014

 4. it will be remove..sorry for any inconvenient…

  Comment by વિશ્વદીપ બારડ | June 15, 2014


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s