"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

હોળીની શુભકામના..

રંગ-બેરંગી રંગ ભરી આવે  છે  હોળી,

ઉત્સાહ અનેરો હ્ર્દયમાં લાવે છે હોળી,

ભુલી જઈ સઘળું,પ્રેમ લાવે છે હોળી,

પ્રીતની  પિચકારીથી  રંગે છે  હોળી.

માર્ચ 5, 2012 Posted by | સ્વરચિત રચના | Leave a comment

ગુરૂજી!

 

ક્યાં લગી પ્લેનમાં મુસાફરી કરતા રહેશો ગુરૂજી ?

ક્યાં સુધી ભક્તોને  ભ્રમીત  કરતા રહેશો ગુરૂજી ?

અમેરિકા,લંડન ને પરદેશમાં  ચેલા તો ઘણાં છે,

ક્યાં સુધી અઢળક સંપતી  એકઠી કરશો  ગુરૂજી ?

રહેવું,ખાવું  પિવું ને  જલશા કરવા પ્રભુના નામે,

ક્યાં સુધી ભાવી ભક્તોને મુરખ બનાવશો ગુરૂજી ?

‘દક્ષિણા દે દશ લાખ  તો તારી કાયાનો ઉદ્ધાર!’

ક્યાં સુધી લાળ  ભરી   લાલચ આપશો ગુરૂજી ?

મંદીર,મહેલો  અને  સોનાજડી મૂર્તિના માલિક,

ક્યાં  સુધી નકલી ઈશ્વર બનીને ફરશો  ગુરૂજી ?

ઠેર ઠેર, ઘર, ઘર તમારીજ  મૂર્તિની  પૂજા!

ક્યાં સુધી પ્રભુને  પીઠ પાછળ રાખશો ગુરૂજી?

અંધશ્રદ્ધા આંધળી એને અંધારામાંજ  રાખવી,

ક્યાં સુધી  આંખ આડા  કાન રાખશો  ગુરૂજી ?

ભગવા  પે’રી શહેરમા ઘર ઘર જઈ લુંટવાના,

ક્યાં સુધી સાધુ વેશમાં સૌને  બનાવશો ગુરૂજી ?

દીપ’તો  કહેતો ફરે ઘર ઘર ,ઘડી ઘડી  સૌને.

ક્યાં  સુધી સત્યને છુપાવીને  રાખશો  ગુરૂજી ?

માર્ચ 5, 2012 Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: