"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આમ કેમ ?

તું ને હું બન્ને એક ,

છતાં રસ્તા અલગ, આમ કેમ !

તું ક્યારે, ક્યાં અટકી જશે,

ખબર ના પડે, આમ કેમ ?

તારા વગર પળ જીવી ના શકું,

તોય તું કદર ના કરે,આમ કેમ ?

લાંબી મંઝીલ પાર કરવા તત્પર ,

ને તું ટુંકાવી દે, આમ કેમ ?

આગળ-પાછળની સંતા-કુકડી,

સદાય તું જ જીતે , આમ કેમ ?

માનવ છું,મહત્વકાંક્ષી છું,

તું ક્યાં પુરી કરવા દે છે! આમ કેમ ?

તું ધારે મારો શ્વાસ રુંધાવી દે,

હું કઈ કરી ના શકું આમ કેમ ?

ઓહ! જિંદગી હું તારે પનારે!

તું ધારે એમ નચાવે! આમ કેમ ?

ફેબ્રુવારી 20, 2012 Posted by | સ્વરચિત રચના | Leave a comment

મહા-શિવરાત્રીની શુભેચ્છા

મહા -શિવરાત્રીનું પર્વ આપ સૌને સુખદાયી-ફળદાયી -યશદાયી નિવડે એજ શુભેચ્છા.

ફેબ્રુવારી 20, 2012 Posted by | સ્વરચિત રચના | Leave a comment

   

%d bloggers like this: