"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કોઈને ખબર નથી!

હું ક્યાં છું કોઈને ખબર નથી,

હું ત્યાં છું કોઈને ખબર  નથી.

 

અંધારી રાતના  આંસુ ટપકે!

તે હસી તે કોઈને ખબર નથી.

 

કાગડી કાળો કેર કરે  અહીં!

સિંહ ઊંઘે કોઈને ખબર નથી.

 

વાંઝણી વાતો કરતી  રહી!

દે તાળી કોઈને ખબર નથી.

 

એ છોરી કુંવારી રહી  ગઈ!

લે ભાઈ કોઈને ખબર નથી.

 

હું તું ને તે એકલાંજ રહ્યાં!

સીમ રડે કોઈને ખબર નથી.

 

ચાલ નગરને છોડી  જઈએ,

શ્વાન રડે કોઈને ખબર નથી.

Advertisements

January 30, 2012 - Posted by | સ્વરચિત રચના

2 Comments »

  1. ક્યાં અને કેમ છો ખબર નથી

    જ્યાં છો ત્યાં કશી કમી નથી

    Comment by pravina | January 30, 2012

  2. sudar

    Comment by AJAY OZA | February 7, 2012


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s