"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

જે વિચારો તે સુ-વિચારજો..!

એમ અમને બદનામ ના કરો વગર વાંકે,

 પીટો ના  ઢંઢેરો ગામ  વચ્ચે વગર વાંકે.

જાન્યુઆરી 3, 2012 Posted by | ગમતી વાતો | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: