"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

માત્ર મનની વ્યથા લખું છું !

કયાં કોઈ કાવ્ય  લખું છું ?
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

ડુબુ છું ખાબોચિયામાં ત્યારે,
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

બળુછું રોજ જવાળામાં ત્યારે,
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

વિષના ખુટડા પીઉં છું ત્યારે,
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

આંખમાં આંસુ સરી પડે ત્યારે
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

કોઈ કાંધો દેનાર નથી ત્યારે,
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

“દીપ’ બળીને  ભસ્મ થાય  ત્યારે,
માત્ર મનની વ્યથા લખું છું..

Advertisements

September 14, 2011 - Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના

5 Comments »

 1. deep jaline prajvale

  tyare manani katha lakhe che.
  દીપ જળેને પ્રજવાળે
  ત્યારે મનની કથા લખાય છે

  Comment by pravina | September 15, 2011

 2. સરસ અભિવ્યક્તિ…

  Comment by devika dhruva | September 15, 2011

 3. આદરણીય શ્રી વિશ્વદીપભાઈ,

  મન બળે ને વ્યથા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ સરસ કથા લખાય .

  ખુબ સરસ વિચારોનું વૃંદાવન.

  Comment by પરાર્થે સમર્પણ | September 15, 2011

 4. મનની વ્યથા ઘણુ લખાવે
  સરસ

  Comment by ઇન્દુ શાહ | September 19, 2011

 5. અતિ સુન્દર રચના.

  Comment by hemapatel | October 6, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s