"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Happy Independence Day(સ્વતંત્ર દિનની વધાઈ)..

******************************************************************

જય હિન્દુસ્તાન, જય ભારત મા,
          જય જ્યાં જ્વલંત છે..જય જય હિન્દુસ્તાન.
જય જયકારના નાદ  ગુંજે,
           ભારત માતના સ્વર ગુંજે..જય જય હિન્દુસ્તાન
સ્વતંત્ર દિને એકજ શુભેચ્છા…ભષ્ટાચારનો ભભૂકતો દાવાનળને નાબૂદ થાય..હા..દાવનળ છે સમય લાગશે પણ સમય એટલો ના લાગે કે.. એ દાવાનળ સૌને ભરખી જાય!!!

ઓગસ્ટ 14, 2011 Posted by | સ્વરચિત રચના | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: