"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બે રમૂજ ચિત્ર..!!!!

નવી ટેકનોલોજીમાં ચિત્ર વિચિત્ર બની જાય…માનવીના મોઢા…ગમે ત્યાં લગાડી તેની રમૂજ રજૂ કરતું આ ચિત્ર..માં અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ઓબામા,માજી પ્રમૂખ અબદ્દુલ કલામ અને સાથે  અમિતાભને  ગુજરાતી પુરીઓની મજા માંણતા કરી દીધા એજ રીતે એક પરદેશી(સોનીયા ગાંધી)નો ભારતનું શાશન કરતી સ્ત્રીનો કન્ટ્રોલ જુઓ..!આ તો છે કમ્પુટરને કમાલ કે પછી ધમાલ.?????

 

Advertisements

June 28, 2011 - Posted by | ગમતી વાતો

2 Comments »

  1. સરસ રમુજી ફોટો.

    Comment by પ્રીતિ | June 28, 2011

  2. 🙂

    Comment by હિરેન બારભાયા | June 29, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s