"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

થઈ છે !

 

ઠેર    ઠેર     તારી  વાત થઈ છે,
મારી તો  બસ  ફરિયાદ થઈ છે.

ચમનમાં કળી  મહેકતી થઈ છે,
માળીને મનમાં  ચિતા  થઈ છે.

રણની રેતમા ગભરાહટ થઈ છે,
લાશને ઢાંકવા ફરિયાદ થઈ છે.

મૃત્યુંને  મળવા આશ  થઈ છે,
થાકેલા આત્માને વાત થઈ છે.

Advertisements

મે 12, 2011 - Posted by | સ્વરચિત રચના

4 Comments »

 1. saras

  Comment by vijayshah | મે 12, 2011

 2. સુંદર રચના
  આ પંક્તીઓ વધુ ગમી
  રણની રેતમા ગભરાહટ થઈ છે,
  લાશને ઢાંકવા ફરિયાદ થઈ છે.

  મૃત્યુંને મળવા આશ થઈ છે,
  થાકેલા આત્માને વાત થઈ છે.
  યાદ
  ઝાજું ના મળ્યું એ રંજતો રહેશેજ દિલમાં,
  મૃત્યુંની સોનેરી સોળમાં જીવાય છે જિંદગી.

  Comment by pragnaju | મે 12, 2011

 3. માળીને મનમાં શાતા થઈ છે
  રેખાના પાયલની ઝંકાર થઈ છે

  જીવનમાં આનંદની લહેર ઉઠી છે
  આંગણે ઉત્સવની ઘંટી બજી છે

  Comment by pravina | મે 13, 2011

 4. બહુજ સુન્દર રચના .

  Comment by hemapatel | મે 16, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: