"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

“કુમાર” ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧ અંકમાં પ્રકાશિત-બે વાર્તા

“કુમાર” ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧માં પ્રકાશીત થયેલ મારી બે વાર્તાઃ
“કળીનો કારાગ્રહઃ  અને “પ્રપોઝલ રીંગઃ
નોંધઃ પહેલી વાર્તા-કળીનો કારાગ્રહ..”એમનો અંત મારી જિંદગીની શરૂઆત.”.ત્યાં પુરી થાય  અને બીજા વાર્તા “પ્રપોઝલ રીંગ” “હસી “ના શકી,રડી ના શકી,કોની લાશ હતી જાણી નાશકી.”.ત્યારથી શરૂઆત થાય છે..અંકમાં બીજી વાર્તાની શિર્ષક આપવાનું રહી ગયું છે(it’s typo error)

*****************************************************************************

Advertisements

April 6, 2011 - Posted by | ટુંકીવાર્તા, સ્વરચિત રચના

3 Comments »

 1. આપની વાર્તાઓ કુમારમા છપાઈ એ
  ગૌરવ કહેવાય.આપ તેને નિયમીત કે મોટા ટાઇપમા છાપવા વિનંતિ
  અમારા પુત્ર ચિ પરેશની વાર્તા …‘Kumar’ magazine carried a translated story ’Spring time a la carte’ in its 1000th edition April, 2011′.

  Comment by pragnaju | April 6, 2011

 2. અભિનંદન!
  હવે તો વાર્તા સંગ્રહ પાક્કો થઈ ગયો…વિશ્વદીપ ભાઇ
  અમને ગર્વ છે ત્મએ અમારા એક સહ સાથી છો

  Comment by vijay shah | April 6, 2011

 3. કુમારમાં વાર્તા પ્રકાશન માટે હાર્દિક અભુનંદન.

  Comment by Rajul Shah | April 6, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s