"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

માનવી મળી ગયો ભૂતકાળનો…

 માનવી મળી ગયો ભૂતકાળનો,
       પથ્થરથી મારતો,
       નખથી ઉઝારડતો,
       દાંતથી કરડતો,
માનવી મળી ગયો ભૂતકાળનો.
ગુફામાં ગણગણ તો,
ટોળામાં ભટકતો,
ભુખમાં  ભરખતો,
માનવી મળી ગયો ભૂતકાળનો.

સીધો, સાવ સાદો,
નિવસ્ત્ર-રખડતો,
ભરબજારે ભીંડમાં,
વિંધાઈ ગયો,
બોમ્બથી ઉડી ગયો,
ન્યુકલીયરની વાટમા
રાખમા ભળી ભસ્મીભૂત થઈ ગયો
 ભૂતકાળનો માનવી.
માનવી મળી ગયો ભૂતકાળનો…

ફેબ્રુવારી 28, 2011 Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: