"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

“દીપ” આમને આમ રાખમાં ભળતો રહ્યો!

 

ચારધામની  યાત્રા  કરતો  રહ્યો,
        દેવ-દેવીઓને મળતો રહ્યો.

સંત,સાધુનો સંગ  કરતો  રહ્યો,
       જ્ઞાન-વિજ્ઞાનમાં ડુબતો રહ્યો.

વેદ-ઉપદેશની ભાષા ભણતો રહ્યો,
      “સચ ક્યાં હૈ? પ્રશ્ન થતો રહ્યો.

ગંગાજળ માથા પર  મુકતો  રહ્યો,
     પવિત્રતા પાણી પીતો રહ્યો.

માનવ  મેળામાં ભળતો રહ્યો,
     સંબંધના ઝાળા રચતો રહ્યો.

કાળની કોઠડીમાં પુરાતો  રહ્યો,
    અંધારના ઓળામાં ઘેરાતો રહ્યો.

મોઘી મળેલી જિંદગી વેડફતો રહ્યો,
  “દીપ” આમને આમ રાખમાં ભળતો રહ્યો !

ફેબ્રુવારી 22, 2011 Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: