"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Happy Valentines day! “મજા માણું છું..”

તારા પ્યારમાં જીવી,જિંદગીની મજા માણું છું,
વસંતના વાયરે રોજ કોયલના ગીત માણું છું.

મળી છે મને મોતીની માળા મારાજ આંગણે,
આજ   અનોખી  ચમકની હું  મજા  માણું છું.

તારાજ ઉપવનમાં ફુલોની અનોખી મહેંક છે,
એક  એક પળ હું   લહેરની   મજા માણું છું.

શ્વાસ-ઉચ્છાવાસમાં એક બસ તારું નામ છે,
લાંબા  પ્રવાસની  સુંદર   હું  મજા માણું છું.

સંસારી સુખ સાથે સારા સંતાન દીધા   તે,
સંધ્યાને આરે આવી ,સોનેરી મજા માણું છું.

‘દીપ’ છું. રેખા થકી  આ વિશ્વમાં ફેલાવ,
તારી  અનોખી દોસ્તીની હું   મજા માણું છું.

ફેબ્રુવારી 13, 2011 Posted by | ગઝલ અને ગીત, સ્વરચિત રચના | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: