"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એ વાત કહી જાય છે…

એતો  છલકી છલકી  રોજ રોજ ગાય છે,
          વહેતા આંસુની વાત સાગર કહી જાય છે.

ઝાડ પર રોજ રોજ નવા ફૂલ ખીલે છે,
          મહેકની  વાત એ  ભમર કહી જાય છે.

ઘરના છાપરે રોજ  રોજ સૂરજ ડોકિયા કરે છે,
        કિરણ નવી આશની એ વાત કહી જાય છે.

એક  ભીક્ષુક રોજ રોજ  આવી ભીખ માંગે છે,
        મન કેવા છે મેલાની એ વાત કહી જાય છે.

મરી મરી મરણ પણ રોજ રોજ થાકી જાય છે,
     માનવતા મરી પરવાની એ વાત કહી જાય છે.

ચારો ચરતા બળદીયાની ભૂખ વધતી જાય છે,
         વાંછરડું ભુખ્યા મર્યાની વાત કહી જાય છે.

જાન્યુઆરી 31, 2011 - Posted by | વાચકને ગમતું

2 ટિપ્પણીઓ »

 1. મરી મરી મરણ પણ રોજ રોજ થાકી જાય છે,
  માનવતા મરી પરવાની એ વાત કહી જાય છે…..nice…!

  ટિપ્પણી by Piyuni no pamrat( પિયુનીનો પમરાટ ) | ફેબ્રુવારી 1, 2011

 2. મરી મરી મરણ પણ રોજ રોજ થાકી જાય છે,
  માનવતા મરી પરવાની એ વાત કહી જાય છે.

  ચારો ચરતા બળદીયાની ભૂખ વધતી જાય છે,
  વાંછરડું ભુખ્યા મર્યાની વાત કહી જાય છે.
  nice ,sundar

  ટિપ્પણી by praheladprajapati | ફેબ્રુવારી 1, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: