"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એ વાત કહી જાય છે…

એતો  છલકી છલકી  રોજ રોજ ગાય છે,
          વહેતા આંસુની વાત સાગર કહી જાય છે.

ઝાડ પર રોજ રોજ નવા ફૂલ ખીલે છે,
          મહેકની  વાત એ  ભમર કહી જાય છે.

ઘરના છાપરે રોજ  રોજ સૂરજ ડોકિયા કરે છે,
        કિરણ નવી આશની એ વાત કહી જાય છે.

એક  ભીક્ષુક રોજ રોજ  આવી ભીખ માંગે છે,
        મન કેવા છે મેલાની એ વાત કહી જાય છે.

મરી મરી મરણ પણ રોજ રોજ થાકી જાય છે,
     માનવતા મરી પરવાની એ વાત કહી જાય છે.

ચારો ચરતા બળદીયાની ભૂખ વધતી જાય છે,
         વાંછરડું ભુખ્યા મર્યાની વાત કહી જાય છે.

જાન્યુઆરી 31, 2011 Posted by | વાચકને ગમતું | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: