"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બાઈ હું તો હાલી…

ગાગરમાં પાણી ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
                            મારી સાસુ છે તરસી..બાઈ હું તો હાલી

ટોપલામાં જુવાર ભરી , બાઈ હું તો હાલી.
                           મારા સસુર છે ભૂખ્યા..બાઈ હું તો હાલી

બોઘડામાં દૂધ ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
                          મારા બાળ જુવે છે વાટ…બાઈ હું તો હાલી

સૂરજને સુંડલામાં ભરી,બાઈ હું તો હાલી.
                        મારો પિયુ જુવે છે વાટ..બાઈ હું તો હાલી

જીવતરનું ભાતું ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
                       મારો  વા’લો જુવે છે વાટ…બાઈ હું તો હાલી

Advertisements

October 4, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

5 Comments »

 1. Very nice Vishwadeepji, liked.

  Comment by venunad | October 5, 2010

 2. I like this…really good one.

  Comment by devikadhruva | October 6, 2010

 3. સૂરજને સુંડલામાં ભરી,બાઈ હું તો હાલી.
  મારો પિયુ જુવે છે વાટ..બાઈ હું તો હાલી

  જીવતરનું ભાતું ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
  મારો વા’લો જુવે છે વાટ…બાઈ હું તો હાલી

  મઝા આવી ગઈ..પિયુ અને વા’લા ની વાત ઘણા સમય પછી સાભળી…

  Comment by rekha | October 7, 2010

 4. “Halaki Foolki Chhe”

  PER Jindgi jeeneki Sachi baat keh jati hai

  Excellant

  Comment by rekhasdefhia | October 17, 2010

 5. આદરણીયશ્રી.વિશ્વદીપ સાહેબ

  હું તો ગાગરમાં સાગર ભરાઈ એટલા વિચારો લઈ ચાલ્યો,
  વિશ્વદીપે તો આકાશમાં દીપ સળગાવી પ્રકાશ ફેલાવ્યો.

  ખુબજ સરસ રચના…….સાહેબ…!

  અભિનંદન

  ડૉ.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

  Comment by ડો. કિશોરભાઈ એમ. પટેલ | December 13, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s