"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

સોના-નાવડી

“સોના-નાવડી” -ભાવાનુવાદ -ઝવેરચંદ મેઘાણી

સપ્ટેમ્બર 30, 2010 Posted by | ગીત, મને ગમતી કવિતા | Leave a comment

   

%d bloggers like this: