"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શક્ય છે.

હું  અને તું  આપણે  બે   હોઈ તો   શક્ય છે,
એકબીજાની નજરમાં   જોઈએ તો   શક્ય છે.

એ રીતે દશ્યો સમૂળાં ધોઈએ   તો  શકય છે,
એકબીજાના   નયનથી રોઈ   તો   શક્ય છે.

દેહથી સૌને ભલે અહીંયા જ   દેખાતાં  છતાં,
એક બીજા વિશ્વમાં પણ હોઈ એ તો શક્ય છે.

બે દિશાઓ  બંધ થઈને  ક્યાંય ત્રીજી ઊઘડે,
એકબીજામાં સ્વયંને    ખોઈ  એ તો શક્ય છે.

દ્વૈત’ને     અદ્વૈત    પડદો      પછીથી  ન રહે,
એકબીજાને   હ્ર્દયમાં પ્રોઈ એ તો શક્ય છે.

   ડૉ.નીરજ મહેતા

સપ્ટેમ્બર 10, 2010 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: