"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બહેની મારી મારે આંગણે રાખી લઈ આવી,

 

બહેની મારી મારે આંગણે  રાખી લઈ   આવી,
સાથ  સાથ ફૂલ-કંકુ ,   શણગાર સજી   આવી.

પવિત્ર સંબંધનો કેવો    છે  સુંદર આ દિવસ !
નિસ્વાર્થ ભાવનાનો  દીપ પ્રકટાવતી આવી.

લાગણીને ભરપૂર  ભંડાર ભરે  ભાઈ  માટે,
અનોખાબંધંનની અમર રાખડી લઈ આવી.

આ કાચો કોઈ દોર   નથી કે  ટુટી જશે કઈ!
યુગોથી    વહેતી ગંગાની એક   ધારા લાવી.

જગતમાં   નહી  મળે     ભાઈ-બેનની જોડી,
કેવી ઘેલી બની છે આજ ભાઈ-ઘેર આવી.

બહેન મારી   હૈયાના હાર ગુંથી લાવી આજ,
અવિરત પ્રેમની   બે’ની  આશ   લઈ આવી.

Advertisements

August 22, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

6 Comments »

 1. Loag A go when i was studying i read an essay about
  Rakhi… about 45-50 years have passed but i stil remmebr
  the works of essay

  ‘WHEN BROTHER AND SISTER MEET THEY FORGET EVEN HE gOD

  WHEN GOD SEES THE BAHEN ABD BHAI LOST IN EACH OTHER
  gOG THINKKS WHY I CREATED THIS RELATION SHIP..IT IS

  THE RELATION SHIP THAT THEY FORGET ME TOO

  wISHVADEEPBHAI U HAVE RIGHTLY SAID SHE DOES NOT EXPECT
  ANY THING FROM THE BROTHER EXCEPT THE PURE LOVE RELATIONSHIP
  AND WISHES THE WELL BEING AND SECURITY OF HER BROTHER..

  THOSE WHO DONOT HAVE SISTER THEY ONLY KNOW WHAT THEY ARE
  MISSING IN LIFE….LONG LIVE THIS EVERLASTING RELATHINSHIP

  AJITSINH ZALA

  Comment by ajitsinh zala | August 23, 2010

 2. Loag A go when i was studying i read an essay about
  Rakhi… about 45-50 years have passed but i stil remmebr
  the works of essay

  ‘WHEN BROTHER AND SISTER MEET THEY FORGET EVEN HE gOD

  WHEN GOD SEES THE BAHEN ABD BHAI LOST IN EACH OTHER
  gOG THINKKS WHY I CREATED THIS RELATION SHIP..IT IS

  THE RELATION SHIP THAT THEY FORGET ME TOO

  wISHVADEEPBHAI U HAVE RIGHTLY SAID SHE DOES NOT EXPECT
  ANY THING FROM THE BROTHER EXCEPT THE PURE LOVE RELATIONSHIP
  AND WISHES THE WELL BEING AND SECURITY OF HER BROTHER..

  THOSE WHO DONOT HAVE SISTER THEY ONLY KNOW WHAT THEY ARE
  MISSING IN LIFE….LONG LIVE THIS EVERLASTING RELATHINSHIP

  ***** AJITSINH ZALA

  Comment by ajitsinh zala | August 23, 2010

 3. ખૂબજ સુંદર રચના ભાઈ-બહેનના પ્રેમને અનુલક્ષીને આપે લખી છે.
  “સાજ” મેવાડા

  Comment by venunad | August 24, 2010

 4. fondly remember childhood days when all my cousin sisters used to come together to tie Rakhi and offering sweets.Festive spirit and expression of eternal and selfless love. 3.ખૂબજ સુંદર રચના . Heartiest Greetings for raising our emotions through such heart touching poems.

  Comment by vasant parikh | August 27, 2010

 5. અતિશુંદર ભાઇ-બહેન ની લાગણીઓ શબ્દથી સરસ સજાવી છે.
  આભાર.
  વ્રજ દવે

  Comment by વ્રજ દવે | August 27, 2010

 6. વાહ ભાઈ બહેનના પ્રેમની અજોડ કહાની..હેપી રક્ષાબમ્ધન વિશ્વદિપ્ભાઈ..
  સપના

  Comment by sapana | August 28, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s