"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ઝરણાની ઈચ્છા!

 

ક્યાં  જઈશ  હું ?
નથી  સરિતા સરીખો   વેગ,
કે પટ કે તટ મારો.
પક્ષીગણ છબછબીયા કરે,
એટલું  નીર!
સાગરને તો હું ક્યારે  મળું?
ભેખડના ઉંડાણમા વિલીન થવ!!
પહેલાં…
બસ એક તરસ્યા મુસાફર ને મળું…

 

Advertisements

August 19, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

1 Comment »

  1. સરસ,સરસ.એક ઉંચો ભાવ..અને ગહન વાત..ગમી ગઇ.

    Comment by devika dhruva | August 19, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s