"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

લગ્નગીત-ફટાણા

*****

*******************************************

*************************************

*****************************************

*****************************************

Advertisements

August 7, 2010 - Posted by | ગમતી વાતો, ગીત

4 Comments »

 1. LIKE THIS SONG < THANK YOU

  Comment by Rekha S Dedhia | August 7, 2010

 2. મિસ્ટર અને મિસિસ બારડ,
  હેલ્લો. આભાર. બહુ સરસ લગ્નગીતો છે. સંસ્ક્રુતિની , અસ્મિતાની જળવણી જરૂરી છે. મને માત્ર ગુજરાતીના સ્રુતિ ફોંડ જ ફવે છે. તેથી વંચાશે કે કેમ ખબર નથી.

  Comment by ડૉ. પ્રવીણાબેન પંડ્યા | August 8, 2010

 3. Very nice and different songs, we can use when play Antakadi !!!

  Comment by P K Shah | August 9, 2010

 4. વિશ્વદીપભાઇ રેખાબેન
  લગ્નગીત ફટાણા વાંચી,હું વઢવાણ પોહચી ગઈ! બહુ ગમ્યુ
  અભિનંદન
  ઇન્દુ

  Comment by Indu SHAH | August 10, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s