"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

લગ્નગીત-ફટાણા

*****

*******************************************

*************************************

*****************************************

*****************************************

ઓગસ્ટ 7, 2010 Posted by | ગમતી વાતો, ગીત | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: