"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા….

કાલે કોઈ ડાળ તૂટી  છે,   ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા….

એક કુહાડી ક્યાંક ઊઠી છે,  ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા….

પાનખરે જે પંખીઓએ,ઝાડને જે હિમંતે આપી’તી,
એ  પંખીઓની  હામ   ખૂટી છે,ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા..

ડાળ તૂટી કાંઈ કેટલાંય ઘર, પંખીઓનાં તૂટી ગયાં
કોકે શી મિરાત લુંટી છે,  ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા….

ઝાડ કુહાડી લાયક હોય તો, માણસ શેને લાયક?
તરણાઓમાં વાત ફૂટી છે..ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા….

-મુકેશ જોશી

જુલાઇ 29, 2010 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: