"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

નીકળે..

 

લાગણીની પાળ  જેવું નીકળે,
આંસુ તો ખડકાળ જેવું નીકળે.

ભેજ ક્યાં મળતો હતો આ શબ્દમાં?
પત્રમાં પાતાળ જેવું નીકળે.

કોઈ પણ ઘરમાં બચ્ચુ ના છેવટે,
ડુસકું દુષ્કાળ જેવું નીકળે.

આ નગરમાં સાચવીને ચાલજે,
ફૂલ પણ પથરાળ નીકળે.

શોધેવામાં જિંદગી આખી જતી,
ક્યાં તમારી ભાળ જેવું નીકળે?

પંખીઓ ઊડી ગયાં આકાશમાં,
સાવ ખાલી ડાળ જેવું નીકળે.

ડાયરીનું ફાટતું પાનું મનીષ,
અક્ષરોમાં ફાળ જેવું નીકળે.

-મનીષ પરમાર

Advertisements

July 28, 2010 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 Comments »

  1. સુંદર ગઝલ… માણવી ગમી…

    Comment by વિવેક ટેલર | July 29, 2010

  2. સરસ.

    Comment by વ્રજ દવે | July 30, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s