"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મારે થવું નથી!


 
ન કોઈ નેતા, ના કોઈ મહારથી    મારે થવું નથી,
સિતારાની   ચમક લઈ, રોશન        મારે થવું નથી.

કોડિયું બની જલતો રહું,એક દરિદ્રની ઝૂંપડી માં,
સૂર્ય  બની     વિશ્વમાં      મારે     કદી    ભમવું નથી.

તરસ છીપાવી છે મારે,ભર બપોરે   જઈ રણમાં,
સાગરબની મોંજાની  મસ્તી મારે માણવી નથી.

આજ “હું”,    કાલે કોઈ સવાયો આવશે   અહીં,
હરીફાઈની હોડમાં ભાઈ, મારે તો  દોડવું નથી.

સકળ   બ્રમાંડમાં  એક  પામર  માનવી શું કરે?
‘વાહ વાહ’ નો મો’તાજ   મારે કદી જોતો નથી.

દીપ‘ છે એક   હવાની ફૂંકથી  એતો બુઝાઈ જશે!
અમર    થવાના      સ્વપ્ન, મારે  કદી જોવા નથી.

જુલાઇ 18, 2010 Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના | 6 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: