"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કો ખ્લાસી છે..

આંખમાં જળ ને આંખ પ્યાસી છે,
એ  જ   વાતે   સદા ઉદાસી છે.

રાત  છે  ચાંદ છે  અગાશી  છે,
કોઈને    ઝૂરવા   ત્રિરાશી   છે.

તેજ   રફતાર  કાળની  છે   ને
આપણા  પગ   મહીં કપાસી છે.

આપવા  કોઈને   ક્શું  ક્યાં છે?
જાત  છે   એય   દેવદાસી છે.

એક  જ    નાવમાં  ભલે બેઠા,
કો    પ્રવાસી તો કો ખ્લાસી છે.

-વજેસિંહ  પારગી

Advertisements

July 12, 2010 - Posted by | ગમતી ગઝલ

5 Comments »

 1. તેજ રફતાર કાળની છે ને
  આપણા પગ મહીં કપાસી છે.

  Wonder ful

  Comment by vijay shah | July 12, 2010

 2. ‘એક જ નાવમાં ભલે બેઠા,
  કો પ્રવાસી તો કો ખ્લાસી છે.’

  ….ફાસ્ટ લાઈફ અને કાચા સુતર ના દોરા જેવા સબંધો ઉપર સુંદર કટાક્ષ્!

  Comment by ડૉ. ભરત મકવાણા ‘મિત્ર’ | July 12, 2010

 3. આંખમાં જળ ને આંખ પ્યાસી છે…સુંદર રચના ..!!

  Comment by chetu | July 14, 2010

 4. સુંદર મજાની ગઝલ.. તરત ગમી ગઈ…

  Comment by વિવેક ટેલર | July 15, 2010

 5. આંખમાં જળ ને આંખ પ્યાસી છે,
  એ જ વાતે સદા ઉદાસી છે.

  wahhh khub sundar..

  Comment by neeta kotecha | July 15, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s