"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એવો આ દેશ છે અમેરિકા…

Love_it_or_leave_it

રુડો,રળિયામણો રંગ-બેરંગી,
મહેકતો ગુલશન સમો,
ભાત ભાતના વસે છે લોકો મિત્ર ભાવે,
એવો આ દેશ છે અમેરિકા.

ના કોઈ ભેદભાવ નાત-જાતના,
ના કોઈ વાડા ધર્મના,
વસે જ્યાં વિશ્વભરના માનવી સાથ,
એવો આ દેશ છે અમેરિકા.

સમૃદ્ધિમાં સાગર સમો જગમાં,
ગરીબીથી સબડતાને કરે સહાય,
માનવતાની જ્યોત સદા જળે જ્યાં,
એવો આ દેશ છે અમેરિકા.

લેવા સારા બૌધપાઠ એવા અહીં માનવી,
સ્ત્રીવર્ગનું સરખું જ્યાં માન,
ના કોઈ નાના-મોટા,સૌ સરખા,
એવો આ દેશ છે અમેરિકા.

વંદન કરી,ઝુકાવીએ શિર,
સાત સંમદર પાર કરી વસ્યા અહીં,
વંદુ દેવકી, સાથો સાથ નમું મૈયા યશોદાને,
એવો આ દેશ છે અમેરિકા.

જૂન 11, 2010 Posted by | સ્વરચિત રચના | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: