"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આજના યુગની બેસહારા નાર હું..

પ્હાડે  ફેંકી,  ઘરા પર પડી,
ધરાએ   કરી   વહેતી નદી નહી નાર હું.

ઝૂલ્ફ ઝાટકતી પટકાટી,
બાવરી બની    દોડતી   નદી નહી નાર હું.

ધોતી  રહી ગંદા  મેલ સૌના,
રેતમાં  રદોળતી     નદી નહી   નાર હું.

અણદીઠેલ   દેશમાં  ભટકતી  એકલી,
રણ વચ્ચે    સુકાતી નદી નહી નારી હું.

ગામ ગામ ભટકતી રઝળતી,
તરસ્યુ    છીપાવતી    નદી  નહી  નાર હું.

નસીબ અંતે ક્યાં લઈ જાય છે સખી!
ખારી બની સાગર સાથે ભળી.

આજના યુગની બે-સહારા નાર હું..

 

(આજના આધુનિક યુગમાં પણ હજુ પણ સ્ત્રીની સ્થિતી ઘણીજ ગંભીર અને નાજુક છે આજ પણ “નારી” ઘણાં દેશમાં ગુલામી કરતાં પણ ખરાબ અવસ્થામાં જીવી રહી છે પુરૂષપ્રાધાન્ય   ભૂમીમાં નારી કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. એ પાડતી રહે છે એક કારમી ચીસ ! કોઈને પણ સંભળાય છે ખરી ?..સંભળાય તો શું પગલા લેવાયા?)

Advertisements

April 19, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

5 Comments »

 1. પ્હાડે ફેંકી, ઘરા પર પડી,
  ધરાએ કરી વહેતી નદી નહી નાર હું

  નસીબ અંતે ક્યાં લઈ જાય છે સખી!
  સાગર બનાવે ખારી નદી નહી નાર હું.

  vaah!

  Comment by Vijay Shah | April 19, 2010

 2. ગામ ગામ ભટકતી રઝળતી,
  તરસ્યુ મિટાવતી નદી નહી નાર હું.
  નસીબ અંતે ક્યાં લઈ જાય છે સખી!
  સાગર બનાવે ખારી નદી નહી નાર હું.
  પિશ્ચમ પાસે શીખવા જેવી કોઇ એક બાબત હોય તો એ છે સાચું બોલવાની નિખાલસતા. પોતાના બંધાતા કે તૂટતા સંબંધો વિશે પિશ્ચમમાં સૌ ખૂબ જ સ્વાભાવિકતાથી વાત કરતા જોવા મળે છે. ખતમ થઇ જતા સંબંધો વિશે દુ:ખ જરૂર હોય છે, પરંતુ એ ખતમ થઇ ગયેલા સંબંધને મરી ગયેલા માણસની લાશની જેમ ખભે વેંઢારવાને બદલે એના યોગ્ય સંસ્કાર કરી એમાંથી મુકત થવાનો પિશ્ચમનો વિચાર ખરેખર દાદ માગી લે એવો છે.માણસ ખડખડાટ હસી શકે, સ્વાભાવિકતાથી રડી શકે અને પોતાની અંદર ચાલતા સંઘર્ષને સ્વાભાવિકપણે સ્વીકારી શકે તો જ એ હજી સુધી માનવીય સંવેદનાઓને અકબંધ રાખી શકયો છે એમ માની શકાય.

  Comment by pragnaju | April 19, 2010

 3. નારી તુ નારાયણી પણ તને કોણે સાચી જાણી?

  Comment by Rajul Shah | April 19, 2010

 4. વાહ વિશ્વદિપભાઈ,
  નર હોવા છ્તાં નારીનિ વેદના તમે જાણી તમારૂ હ્ર્દય નારી જેવૂં કોમળ હશે ત્યારે જ..
  અણદીઠેલ ભુમીપર ભુલી પડતી,
  રણ વચ્ચે સુકાતી નદી નહી નારી હું.
  આખી રચના સરસ સોંસરવી ઉતરે એવી છે
  સપના

  Comment by najmamerchant | April 19, 2010

 5. નસીબ અંતે ક્યાં લઈ જાય છે સખી!
  સાગર બનાવે ખારી નદી નહી નાર હું.

  very true…

  Comment by rekha | April 22, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s