"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કોઈ જુએ પ્યારથી કોઈ તિરસ્કારથી.

કોઈ રૂઠે પ્યારથી   કોઈ   તકરારથી,
કોઈ જુએ પ્યારથી કોઈ   તિરસ્કારથી.

કોઈ જીવે આશથી કોઈ   એકરારથી,
કોઈ મરે   રૂપથી,   કોઈ  તલવારથી.

કોઈ રડે દર્દથી, કોઈ   દાહપ્રેમથી,
કોઈ મળે મનથી,કોઈ જુઠીઆશથી.

કોઈ જલે ઝાળથી,કોઈ  અપમાનથી,
કોઈ ડરે કાળથી,કોઈ કાળા કેરથી.

કોઈ ડંસે આંખથી,કોઈ    જબાનથી,
કોઈ મારે લાતથી,કોઈ મેણામારથી.

Advertisements

April 18, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

4 Comments »

 1. કોઈ જીવે આશથી કોઈ એકરારથી,
  કોઈ મરે રૂપથી, કોઈ તલવારથી.
  રૂપમાં નહીં. જોકે ભક્તિ-સંતોના સિદ્ધાંતોમાં આ વાત સામાન્ય રૂપથી પ્રતિષ્ઠિત છે કે ‘નામ રૂપથી વધુ છે’, પણ કબીરે આ સામાન્ય સિદ્ધાંતનો ક્રાંતિધર્મી ઉપયોગ કર્યો.

  Comment by pragnaju | April 19, 2010

 2. કોઈ જલે ઝાળથી,કોઈ અપમાનથી,
  કોઈ ડરે કાળથી,કોઈ કાળા કેરથી.

  કોઈ ડંસે આંખથી,કોઈ જબાનથી,
  કોઈ મારે લાતથી,કોઈ મેણામારથી.

  vaah!

  Comment by Vijay Shah | April 19, 2010

 3. good one

  Comment by narendraandila | April 19, 2010

 4. કોઈ જીવે આશથી કોઈ એકરારથી,
  કોઈ મરે રૂપથી, કોઈ તલવારથી.

  very nice…I like it.

  Comment by rekha | April 22, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s