"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મરણ જેવું જીવન જેવું..

 

તમારી  યાદમાં   મુજને   જીવન  ભાસ્યું     જીવન  જેવું,
વૃથા  ઉત્પાત  પરવારી   અમન  પામ્યો      અમન જેવું.

મળી નજરોથી નજરો ત્યાં જ દુનિયા દિલની પલટી ગઈ.
ભરેલું   છે    તમારી   આંખમાં     શું      સંવનન   જેવું.

યદિ    મારી નજર  સામે   તમે  છો     તો    બધુંયે  છે,
તમારી   વિણ   મને   આ  વિશ્વ લાગે છે   વિજન   જેવું.

ફકત એક   દિલ   હતું   તે પણ તમારું થઈ ગયું ચાહક,
રહ્યું   ના    કોઈપણ    મારું હવે  વિશ્વે       સ્વજન જેવું.

વિતાવી  આગમન-આશા   મહીં હવે   રાતોની  રાતો મેં,
છતાં  દર્શન તો દર્શન,   પણ   ન દીઠું   કૈ  સ્વપ્ન જેવું.

તમોને  દિલ તો  શું,અસ્તિત્વ   પણ   અર્પણ કરી  દીધું,
હવે  મુજ  પાસ ક્યાં છે  કંઈ મરણ   જેવું,  જીવન  જેવું.

તમારે   દ્વાર આવીને      અહર્નિશ   એ જ    યાચું  છું,
પ્રણય -ગુણગાન    ગાવાને    કવન આપો  કવન જેવું.

છુપાયેલી મજા છે ઓ  ”ખલીલ’! એની    વ્યથા માંહે,
નથી  હોતું પ્રણયમાં  કંઈ   દરદ, દુખ      કે દમન જેવું.

-“ખલીલ”

Advertisements

April 15, 2010 - Posted by | ગમતી ગઝલ

3 Comments »

 1. સરસ ગઝલ.

  Comment by પંચમ શુક્લ | April 15, 2010

 2. તમોને દિલ તો શું,અસ્તિત્વ પણ અર્પણ કરી દીધું,
  હવે મુજ પાસ ક્યાં છે કંઈ મરણ જેવું, જીવન જેવું.
  સરસ
  યાદ…………………………………………..
  તમારી યાદમાં ફૂલોથી અદકું હાસ્ય વેર્યું છે,
  નવી રીતે હસી લીધું અમે આંસુ વહાવીને.-
  તમારી યાદમાં મારી દશા એવી બની ગઈ છે,
  મળે નાકે ટપાલી તો તમારી યાદ આવે છે.

  Comment by pragnaju | April 15, 2010

 3. છુપાયેલી મજા છે ઓ ”ખલીલ’! એની વ્યથા માંહે,
  નથી હોતું પ્રણયમાં કંઈ દરદ, દુખ કે દમન જેવું.

  -”ખલીલ”
  vaah! adbhut

  Comment by vijayshah | April 16, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s