"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

“કોઈ ઉકેલી ના શકે એવી પહેંલી જિંદગી”

કોઈ  ઉકેલી  ના  શકે  એવી  પહેંલી   જિંદગી,
ક્યાંક એ મોડી પડી ને ક્યાંક  વહેલી    જિંદગી.

જીવતાં  જો આવડે  તો  જાહોજલાલી   જિંદગી,
જીવતાં ના  આવડે  તો  પાયમાલી     જિંદગી.

પાસમાં એ  છે  અને   હું  ઝાંઝવા   જોયા  કરું,
કોઈ  સમજી  ના શક્યું  આ   રૂપઘેલી   જિંદગી.

એટલે   આ   બ્હાવરી આંખો   જુએ   ચારેતરફ,
કીકીઓ   છે   આપણી  ભૂલી  પડેલી    જિંદગી.

લોકનાં   ટોળાં   કિનારે   ઓર  વધતાં   જાયછે,
સૂર્ય  સમજીને જુએ  છે   અધ   ડૂબેલી  જિંદગી.

આવડે, તો શોધ, એમાંથી  તને   મલશે  ઘણું,
છે  ઘણાં   જન્મોથી  આ  તો   ગોઠવેલી જિંદગી.

એટેલે આ  પાંપણો બીડાઈ  ગઈ  ‘મેહુલ’ તણી,
હાથતાળી   દઈ   ગઈ’તી   સાચવેલી   જિંદગી.

-સુરેન ઠાકર’મેહુલ’

એપ્રિલ 3, 2010 Posted by | ગમતી ગઝલ | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: