"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

નોંધ લેવી જોઈએ..

 

આવતાં-જાતાં  બધાંની  નોંધ  લેવી  જોઈએ,
દેહના આ   દબદબાની  નોંધ   લેવી  જોઈએ.

આજ કડવી ઝેર છે, એ  વાત  જુદી  છે છતાં,
કાલની  મીઠી  મજાની  નોંધ   લેવી  જોઈએ.

ઊંઘનું   ઓસડ    બનીને  રાતને  પંપાળતી,
વ્હાલભીંની   વારતાની  નોંધ   લેવી  જોઈએ.

પ્રાણ   પૂરે  છે    અહીં   એકાદ પગલું કોઈનું,
જીવતી  કોઈની  જગાની નોંધ  લેવી  જોઈએ.

બાદબાકી એક   વ્યક્તિની  થતાં  શું થાય છે?
સાવ સુની આ  સભાની નોંધ   લેવી  જોઈએ.

આવતીકાલે  પછી  ઘેઘુર    જંગલ થઈ  જશે,
ઊગતી એ  આપદાની   નોંધ   લેવી  જોઈએ.

આખર  તો  આપણે  આધાર   સાચો એ જ છે,
શ્વાસ જેવા આ સખાની   નોંધ   લેવી  જોઈએ.

-નીતિન વડગામા

Advertisements

March 31, 2010 - Posted by | ગમતી ગઝલ

5 Comments »

 1. સરસ ગઝલ છે આ ભાઈ એ નોંધ લેવી જોઈએ
  આવી ગઝલ માણવા મળે એ નોંધ લેવી જોઈએ.

  Comment by નટવર મહેતા | April 1, 2010

 2. અરે વિશ્વદીપભાઈ અમે પણ નોંધ લેવા આવી ગયા છીએ. અને નટવરભાઈ પણ આવી ગયા છે. આજે તો અમારા બ્લોગ ઉપર નટવરની જય બોલાવી છે, તેની નોંધ લેવા વિનંતી.

  Comment by atuljaniagantuk | April 1, 2010

 3. Very good.

  It reminds us the reality of life

  Comment by P.K.Shah | April 1, 2010

 4. Very good.
  It reminds us the reality of life.

  Comment by P.K.Shah | April 1, 2010

 5. મજાની ગઝલ…

  Comment by વિવેક ટેલર | April 2, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s