"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

“પુરુષ..”

‘પુરુષને ગુલામ બનાવવાની સ્ત્રીની એકજ ટેકનિક છે. પોપટને પાંજરામાં નહીં પૂરવાનો. એને છૂટો મૂકી દેવાનો – ફક્ત એની પાંખો કાપી નાખવાની, એને ફરવાની સંપૂર્ણ આઝાદી આપી દેવાની. પછી તો દુનિયાથી ડરીને, સલામતી ખાતર પોપટ પોતે જ દોડતો આવીને પાંજરામાં ઘૂસી જશે. અને પાંજરું બંધ થશે ત્યારે જ એ સલામતી ફીલ કરશે! પોપટ એના પાંજરાને પ્યાર કરવા માંડશે!  ‘-ચંન્દ્રકાંત બક્ષી

સૌજન્ય: મનીષા શાહ(F/B)

માર્ચ 24, 2010 Posted by | ગમતી વાતો | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: