"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

અહીં તો…

 

બરફ હોય તો ગળે
અહીં તો પથ્થર નરદમ પથ્થર!
હવા હોય તો હલે
અહીં તો   ખાલીપાનું  ખપ્પર !

 
ક્યાં જઈને ઠરવાનું અહીંયાં ?
    નથી  છાંયડો -છાજ
કોમળતા અહીં કેમ કૉળશે?
    કાતિલતાનાં રાજ
     સાંજ હોયતો  ઢળે
અહીંતો ધોમ ધખે શિર કટ્ટર!

પરખ તેય તરસી અહીંયાં,
      ધરતી પીળું પાન;
આભ પીંખતું પાંખોને ત્યાં
        ભરાય કેમ ઉડાન?
      મૂળને મબલખ મળે
અહી તો બધુંય અધ્ધરપધ્ધર!

સાથ રહ્યું આવવું…

-ઊજમશી પરમાર

માર્ચ 3, 2010 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 ટિપ્પણીઓ »

 1. Very good.

  Keep up the good work,

  Regards,

  P K Shah

  ટિપ્પણી by P K Shah | માર્ચ 3, 2010

 2. વાહ.. સરસ લય અને મજાની કવિતા…

  ટિપ્પણી by વિવેક ટેલર | માર્ચ 5, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: