"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

થયું !

 

કાળની શી ભીંસ કે ના ચાં થયું ના ચૂં  થયું !
કોઈને પૂછ્યું નહીં કે  ભાઈ! આ તે શું  થયું?

એમને જોઉં અને વિહ્વળ બની બળબળતો થતો-
એમણે પૂછ્યા ખબર ને દર્દ મારું છૂ થયું!

‘જિંદગીભર હું તમારી સાથ રૈશ’આ સાંભળ્યું-
ઊતર્યો બોજો અને મન સાવ હળવું રૂ થયું!

શી ખબર, શી લાગણી ઉન્માદમાં છલકી પડી,
તે પછી તો વાતવાતે આ ‘તમે’નું “તું “થયું!

એક લેવલ આપણું નહોતું ખબર જ્યાં એ પડી-
તો હસી છૂટાં પડ્યાં, એ જે થયું સારું થયું !

-યોસેફ મેકવાન

માર્ચ 1, 2010 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: