"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વાંચી રહ્યું છે કોણ?

વરસી  રહ્યાં  છે  અંગારા,
             રોકી શક્યું છે કોણ?

ટપકી   રહ્યાં   છે  આંસુ,
            જીલી  શક્યું છે કોણ?

બળતા     રહ્યાં  છે દિલ,
            ઠારી  શક્યું  છે કોણ?

તુટી   રહ્યાં  છે   કિનારા,
            સાંધી શક્યું  છે  કોણ?

રુઠી  રહ્યાં  છે  સંત-સારા,
            મનાવી રહ્યું  છે  કોણ?

લખી   રહ્યાં   છે  કવિ મારા,
              વાંચી રહ્યું  છે  કોણ?
કવિતા વાંચ્યા બાદ આપ આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ જરૂર આપશો..

ફેબ્રુવારી 26, 2010 - Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના

3 ટિપ્પણીઓ »

 1. લખી રહ્યાં છે કવિ મારા,
  વાંચી રહ્યું છે કોણ?

  sunder…kavya chhe.

  ટિપ્પણી by rekha | ફેબ્રુવારી 26, 2010

 2. SHRT & VRY SWEET .. SUPERB

  ટિપ્પણી by Nehal Rami | ફેબ્રુવારી 27, 2010

 3. વાહ ! અત્યંત સુંદર રચના

  ટિપ્પણી by રાજની ટાંક | માર્ચ 2, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s