"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વાંચી રહ્યું છે કોણ?

વરસી  રહ્યાં  છે  અંગારા,
             રોકી શક્યું છે કોણ?

ટપકી   રહ્યાં   છે  આંસુ,
            જીલી  શક્યું છે કોણ?

બળતા     રહ્યાં  છે દિલ,
            ઠારી  શક્યું  છે કોણ?

તુટી   રહ્યાં  છે   કિનારા,
            સાંધી શક્યું  છે  કોણ?

રુઠી  રહ્યાં  છે  સંત-સારા,
            મનાવી રહ્યું  છે  કોણ?

લખી   રહ્યાં   છે  કવિ મારા,
              વાંચી રહ્યું  છે  કોણ?
કવિતા વાંચ્યા બાદ આપ આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ જરૂર આપશો..

Advertisements

February 26, 2010 - Posted by | કાવ્ય, સ્વરચિત રચના

3 Comments »

 1. લખી રહ્યાં છે કવિ મારા,
  વાંચી રહ્યું છે કોણ?

  sunder…kavya chhe.

  Comment by rekha | February 26, 2010

 2. SHRT & VRY SWEET .. SUPERB

  Comment by Nehal Rami | February 27, 2010

 3. વાહ ! અત્યંત સુંદર રચના

  Comment by રાજની ટાંક | March 2, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s