"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Thank you…આભાર..

“ફૂલવાડી”ના વાચકો તેમજ મિત્રો તરફથી..મારા જન્મદીને શુભેચ્છા પાઠવી છે..તે સૌ નો  હ્ર્દય-પૂર્વેક આભાર..

“ફૂલવાડી” આપની પ્રેમના સિંચનથી ફલેફૂલે..વિકસે અને આપણી માતૃભાષા-ગુજરાતી  વિશ્વમાં સદા જિવંત રહી..અમરબને..

Advertisements

February 18, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

4 Comments »

 1. વિશ્વદીપ બારડ જન્મદીને શુભેચ્છા

  Rajendra Trivedi,M.D.

  http://www.bpaindia.org

  Comment by dhavalrajgeera | February 18, 2010

 2. thank you sir.

  Comment by વિશ્વદીપ બારડ | February 18, 2010

 3. Many many happy returns of the day !

  Comment by અક્ષયપાત્ર | February 18, 2010

 4. જન્મદીને શુભેચ્છા
  તન અને મનની રહે સુખ અને શાતા
  જન્મદીને શુભેચ્છા
  સર્જન કરી કરીને આપે ઘણું ઘણું માતા (સરસ્વતિ)
  જન્મદીને શુભેચ્છા
  દઇ દઇ આવડતો સઘળી બનો દાતા
  જન્મદીને શુભેચ્છા
  આમ થશે ધીમે ધીમે સૌ કર્મોના ખાતા
  જન્મદીને શુભેચ્છા
  ચહેકતા રહે હૈયે ગુર્જર ગીતો સૌ ગાતા

  Comment by vijayshah | February 19, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s