"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કારણ નહી કહું

જશ અને યશ મળતો નથી, કારણ નહી કહું,

મુઢમાર  ઘા વાગે ઘણાં,    કારણ નહી કહું.

મધદરીએ પટકાવ છું  કેમ?, કારણ નહી કહું,
મારાજ  મને રોજ મારે છે.   કારણ નહી કહું.

ઘેર આવી થોર વાવે છે કેમ?  કારણ નહી કહું,
પીઠ  પાછળ ઘા કેમ  વાગે?  કારણ નહી કહું.

દુધમાંથી એ પુરા કેમ કાઢે?   કારણ નહી કહું,
મોઢાનો કોળીઓ છીનવે કેમ?  કારણ નહી કહું

 મુરખ બની આગળ  ધપુ કેમ્?  કારણ નહી કહું,
સમજને સમજાતું નથી કેમ?   કારણ નહી કહું.

જાન્યુઆરી 31, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

3 ટિપ્પણીઓ »

  1. ખૂબ જ ગમ્યું.

    ટિપ્પણી by Rajul | જાન્યુઆરી 31, 2010

  2. sundar ghazal.trijo sher khubsundar.

    ટિપ્પણી by manahar | ફેબ્રુવારી 1, 2010

  3. સુંદર…

    ટિપ્પણી by વિવેક ટેલર | ફેબ્રુવારી 1, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: