"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

સમજણની શેરીયુંમાં..

 

સમજણની શેરીયુંમાં
      હું નો હું હરુંફરું ને બેસું
      હુંનો હું ગાઉ હું  સાંભળુ
      હુંનો  હું  હોંકારા   દઉં
          સમજણની શેરીયુંમાં…

આવન-જાવન રસ્તા ખુલ્લા
એમાં વળી અટપટી કેડીયું
હુંનો  હું  દોડું, હું    થોભું
હુંનો હું   ચડું  ને   ઊતરું,
      સમજણની શેરીયુંમાં…

આંગણિયે   અવસર હુંનો હું
ઢોલ    નગારા     જંતર હું
હું નો હું વગાડું,હુંનો હું નાચું
      સમજણની શેરીયુંમાં…

‘ભરતજી’માં હું    નો હું
અંતરથી ઉમંગી શબ્દ હું
હું  રાધાને   હું   કાનજી
હું   અર્જુનને  હું  સારથિ
હું  જીવ આત્મ, શિવ હું
       સમજણની શેરીયુંમાં…

-દાસ’ભરતજી
ભાવનગર

ડિસેમ્બર 30, 2009 Posted by | મને ગમતી કવિતા | Leave a comment

ઈશ્વર તરફ..

ડિસેમ્બર 30, 2009 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: