"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ખટક્યું નહીં.

કોઈ પ્હોંચ્યું   નહીં કોઈ અટક્યું   નહીં,
તે  છતાં   કોઈને કૈ  જ ખટક્યું   નહી.

ખુબ સમજું  હતા સૌ  સ્વજન તે છતાં,
કેમ  લાગ્યું સતત? કોઈ સમજ્યું નહીં.

કોઈ વાદળ રહ્યું  ઘર  ઉપર હરવખત,
પૂછ્યા કયાં જવું ? કેમ વરસ્યું   નહી?

ઘર  બળ્યું હોત    તો વાત જુદી હતી,
જીવ  બળતો   રહ્યો, કોઈ ફરક્યું નહીં.

પીંજરું   પાંખ    જેવું   જ વ્હાલું   હતું,
ઊડવા   તરફ્ડ્યું   ક્યાંય ઊડ્યું   નહીં.

-રાજેશ  વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

ડિસેમ્બર 22, 2009 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. કોઈ વાદળ રહ્યું ઘર ઉપર હરવખત,
    પૂછ્યા કયાં જવું ? કેમ વરસ્યું નહી? saras..

    ટિપ્પણી by chetu | ડિસેમ્બર 22, 2009

  2. વાહ… મજાની ગઝલ…

    લાંબા સમય પછી અહીં આવવાનું થયું… પદ્યની સરખામણીમાં ગદ્યની માત્રા ઘણી વધી ગઈ છે પણ એકંદરે ‘ફ્લેવર’ પસંદ આવે એવી છે…

    ટિપ્પણી by વિવેક ટેલર | જાન્યુઆરી 13, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s