"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

અહીં પડ્યા’તા પથ્થરના ઢગલા,

30096

અહીં પડ્યા’તા પથ્થરના ઢગલા,
     કોઈ એક ઉઠાવી, બનાવ્યા પાળીયા
ગામ પાદરે પૂજાયા પાળીયા.

કોઈ ઉઠાવી,બનાવી મૂર્તિ ઈશ્વરની,
           મંદીરમાં મૂકી ધર્યા પકવાન.
અહીં પડ્યા’તા પથ્થરના ઢગલા,

 કોઈ ઉઠાવી બનાવી મૂતિ નેતાની,
                         ધુળ ખાતી,ચકલી ચરકતી.
અહીં પડ્યા’તા પથ્થરના ઢગલા,

કોઈ ઉઠાવી બનાવી કબર,
                  હતી લાશાની આંખો ઉઘાડી.
અહીં પડ્યા’તા પથ્થરના ઢગલા,

કોઈ ઉઠાવી બનાવી મા ની મૂર્તિ,
                   જીવતી થઈ ગઈ મા મરેલી.
અહીં પડ્યા’તા પથ્થરના ઢગલા,

ઓક્ટોબર 22, 2009 - Posted by | સ્વરચિત રચના

1 ટીકા »

  1. કોઈ ઉઠાવી બનાવી મા ની મૂર્તિ,
    જીવતી થઈ ગઈ મા મરેલી.

    ખૂબ સુંદર અભિવ્યક્તિ..!!

    ટિપ્પણી by Markand Dave | મે 16, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: