"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શબ્દોથી મૌન રડે છે.

indian_paintings_01
આપણાં બેયની વચ્ચે…
પથરાયેલ સમજૂતીનું મૌન્-
ખબર ન્હોતી કે ખૂલશે ત્યારે-
ત્યારે મારા માટે શબ્દોનાં
દ્વાર પરે ઊંબરો બની જશે?

   એક સમય હતો
     તારાં મૌનથી
મારા શબ્દો હંમેશાં રડ્યા કરતા

    પણ
આજે
તારાં શબ્દોથી મારું
મૌન  રડે છે.

શું-
અભિવ્યક્તિઓ પણ
આટલી અસરકારક?

-નીલા ઠાકર

Advertisements

October 7, 2009 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 Comments »

  1. Wah
    Sapana

    Comment by sapana | October 8, 2009

  2. very nice

    Comment by પ્રીતિ | June 7, 2011


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s