"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક મૂંગી વેલ વિશે

 Indian_Classic_Art_Paintings_angelslover_com_7

વાચા   ભલે   ન  છે ગતિ; મૂંગી મૂગી  જશે,
એ    અબોલા  હસ્તી છે,  મૃત્યુ  લગી  જશે.

વૃક્ષ થઈ આવો તમે, નિજ નજીક વાવો તમે,
થોડીક  જુઓ  રાહ   એ   તમને   પૂગી જશે.

કેટલી   નાજૂક  છે    કે ફૂલ પણ  ભારે  પડે,
ગંધ શોખીન એજ તમને  ઊંઘમાં સૂંઘી જશે.

આ   પ્રપંચી  પૃથ્વીમાં ખૂબ   છે   ગુંચાઈ એ,
તો પણ તમે પંપાળશો કે એ તરત ઊંઘી જશે.

ખૂબ ભોળી  છે સ્વભાવે, તેથી તો  સૌ છેતરે,
ઢંકાયેલી    રહે ભો   નહીં  કે   કો  ચૂગી શકે.

એ   બીજનું    મૂળ   માટીથી ખરડાયેલું રહે,
હોશો   ટીપા  શા   અશ્રુજલથી કે ઊગી  જશે.

ફૂલને જ્યમ વજ્ર ધારે, એમ ઉશનસ એહ ને,
એક લક્ષ્મણરેખ એ   કો   દી ન ઓળંગી  જશે.

-ઉશનસ

ઓક્ટોબર 6, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: