"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

જીવલેણ દર્દ છે

Prayer%20and%20cancer%20imaginegolf%20istock500

જીવલેણ  દર્દ છે,જીવ લઈ જશે,   એનો સ્વભાવ છે,
દવા-દારૂ સાથે કરી લીધી દોસ્તી,  એનો સ્વભાવ છે,
મૃત્યુ સાથે મળી કરે  કેવી મજાક!  એનો સ્વભાવ છે,
ભૂવો ભાગ્યો,વૈદ્ય થાક્યો મૂળવાટી ,એનો સ્વભાવ છે.

સગા-સંબંધી સૌ સેવા  કરી થાક્યા,એનો સ્વભાવ છે,
આતમ અંદર  બળી બળી થાક્યો!  એનો સ્વભાવ છે.

ગળી ગળી  શરીર  થયું હાડ-પિંજર,એનો સ્વભાવ છે,
આંખમાં આંસુ,  કશું કહી ના શકે, એનો સ્વભાવ છે.

આ દર્દ આવી કરી છે મરણ પથારી,એનો સ્વભાવ છે,
મરસે પણ સાથ સાથ સંગાથ  દઈ,એનો સ્વભાવ છે.

સપ્ટેમ્બર 29, 2009 Posted by | સ્વરચિત રચના | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: