"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ઈદ-મુબારક..

securedownload

coutesy:e-mail from “Ali Chatur”

સપ્ટેમ્બર 19, 2009 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

1 ટીકા »

  1. આ સાથે જ ગરીબો-મઝલુમોને પણ ઈદની ખુશી માણવાનો,મહેસૂસ કરવાનો અવસર પણ પ્રદાન કરે છે. ખુદા,આ ઈદ આપણને સૌને ઉદ્દેશોને સાકાર કરવામાં સફળતા બક્ષે, એ જ દુવા સાથે સૌને અમારા ઈદ મુબારક

    ટિપ્પણી by mrunalini | સપ્ટેમ્બર 20, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: