"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કાં ગઝલ પાસે મળે..

 warsquawsss

પાપો વિશેની હરગલીનીએ જન છે ભગવાનને
ભગવાનનું ઘર ક્યાં ખરેખર, પૂછ તું  શેતાનને.

મારી હયાતીનું નગર ખોદીશ તોયે નહિ મળે,
આકાશની ઊંચાઈ છું હું, પૂછ તું   ઉત્થાનને.

દર્પણ કનેથી ઉત્તરો   નહિ મળે  મરતા સુધી,
આ રૂપ શું છે?રાખ શું છે, પૂછ તું સ્મશાનને.

યુદ્ધો સિવાયે ક્યાં કશે પણ કામમાં આવે હજી,
હોવાપણાનો અર્થ શું છે? પૂછ    તું મેદાનને.

પાંચેય પાંડવ મન ફકત એ કુલવધૂ છે એટલું,
છે નામ કોનું દ્રોપદી, એ પૂછ તું  અપમાનને.

વરસાદનો શું જન્મદિન છે , યાદ ઋતુને નથી,
ક્યાં ક્યાં કરી ક્યારે તબાહી, પૂછ  તું તોફાનને.

મારા વિશેની દંતકથાની, જાણવી જો હોય તો,
કાં      ગઝલ પાસે   મળે કાં પૂછ તું વેરાન ને.

-જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસ
(સૌજન્ય: કુમાર)

સપ્ટેમ્બર 9, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: