"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ચૂંટેલા શેર-સૈફ પાલનપુરી -0p

indian_beauty_PA93_l 

તોરણે તોરણે મસ્ત બનીને, એકવાયા ઘૂમીશું,
તુટેલી   કબરોમાં જઈને પોતે    પોઢી જઈશું.

હોય કડવાશ   ભલે   ઘૂંટ ભરી    તો લઈએ,
આંસુઓ માફ કરો, સ્હેજ   હસી તો   લઈએ.

બોલવાનું  મન હતું પણ હાય રે  વર્ષો સુધી,
ગીતની મોસમ હતી ને મારે ચૂપ રહેવું પડ્યું.

મુઠ્ઠીમાં લાખ તારલા આવ્યા   તો શું    થયું?
દિલ ખાલી ખાલી હોય તો સિધ્ધિનો અર્થ શું?

ચમકાર   ગેરવલ્લે   ગયો, વિસ્તરી  ગયા,
ખોટી જગાએ   જઈને સિતારા ખરી    ગયા!

જંગલનાં    એકાંતમાં એને       એકલી મૂકીને કોણ ગયું?
ચાલો જઈને પૂછીતો લઈએ,કેવી નકશીદાર કબર છે!

ઓગસ્ટ 31, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ, શાયરી | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: