"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ગમગીન છે.

A Morning at the Village 
 તોરણો   ખખડી  રહ્યાં  ને સાથિયા  પીળા પડ્યા,
બારણાં ઝાલી   ઉભેલો    ટોડલો    ગમગીન છે.

છમ છમાછમ નાદથી જે ગુંજતો’તો રાત-દીન;
આજ ભણકારા જડે   ના,દાદરો   ગમગીન  છે.

કાલ   જેની ડાળ પર   ઝૂલા  અને કલરવ હતા;
આજ  લીલી  ડાળ સૂની, લીંબડો  ગમગીન છે.

પાન   પીળું  થર થરે ને ભીંત પર દીપક  ધરે;
પોપટો   પાંખ આવી, ચાકળો    ગમગીન છે.

આ    ભરી શેરી વચાળે,ઓશિયાળો થઈ ગયો;
પાંચીકે   રમનાર જાતાં ઓટલો    ગમગીન છે.

એજ લીંપણ, એજ માટી,ઓકળી પણ એજ છે;
ભાત    કરનારાં ગયાં ને    ઓરડો ગમગીન છે.
-દક્ષા બી. સંઘવી

ઓગસ્ટ 24, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: