"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ઓગ્ષ્ટ-૦૯, “કુમાર” મેગેઝીનમાં-“ગ્રીનકાર્ડ”

Green card

ઓગસ્ટ 19, 2009 - Posted by | ટુંકીવાર્તા, લઘુકથા

5 ટિપ્પણીઓ »

 1. Hearty Congrats uncle… great story… કહાનીમેં ટ્વીસ્ટ પણ જામ્યો હોં !

  ટિપ્પણી by ઊર્મિ | ઓગસ્ટ 19, 2009

 2. Congratulation for your achievement.Story is very touchy.You deserve to reorganized.
  Sapana .

  ટિપ્પણી by sapana | ઓગસ્ટ 19, 2009

 3. “Very touchy story Viswadeepbhai.
  ( Kumar, Aug. 2009 ) Congratulations. My friend used own Dunkin’ Donuts, he hired one Pakistani guy, was illegal, my friend helped him lending $5000.00 to help get Green card because he was away from his family, he disappeared as soon as he rec’d money, after few days his brother called giving sad news that his brother got killed in car accident and will return money to my friend what he owed. My friend told, there no need to return money.., just make sure, you guys don’t do to other people what you did to me.

  ટિપ્પણી by Mahendra | ઓગસ્ટ 24, 2009

 4. LAGANN and GREEN CARD both ae v good mainly understanding very important.
  Its not like before.

  ટિપ્પણી by Harsha | ઓગસ્ટ 24, 2009

 5. congrats… uncle !!

  ટિપ્પણી by Pinki | ઓગસ્ટ 24, 2009


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: