"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Happy Independence Day..તારા ચરણમાં…

            indian-independence-day-graphics6

મારા વ્હાલમાં વતન વણાયા  કરે,
રોજ રોજ તારી યાદ આવ્યા    કરે.

મા તારી ગૌદ કેટલી હુંફાળી હતી!
સ્વપ્નમાં મા-ભારતી     આવ્યા  કરે.

ભલે પરદેશમાં વસ્યા બાળ તારા,
લોહી એનું તારા-કાજ ઉકળ્યા કરે
.

ત્રણ,     ત્રણ     સાગર    ચરણ    ચુમે,
કન્યાકુમારી     જ્યાં  કિલ્લોલ     કરે.

અંતકાળે બસ રહું તારા ચરણમાં,
મન મારું રોજ  રોજ     ઝંખ્યા  કરે.

ઓગસ્ટ 15, 2009 Posted by | સ્વરચિત રચના | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: